A Goricko Tájvédelmi Park Információs Központja
Grad 191, 9264 Grad
tel.: (031) 354 149
e-mail: park.goricko@siol.net

©alovci

 
Naslov

©alovci 162
9204 ©alovci

Telefon ++386 (0) 2 559 80 50
Fax ++386 (0) 2 559 80 54
GSM ++386 (0) 41 650 783
E-poąta info@salovci.si
Spletna stran http://www.salovci.si/
Prebivalcev 1718
Velikost 58,15 km2
®upan Iztok Fartek
 

Občina ©alovci leµi v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Gričevnat svet je zgrajen iz jezerskih in morskih usedlin, pokrajina pa prepredena z večjimi in manjąimi potoki. Tu je edino rastiąče diąečega volčina v Sloveniji. ©alovci so bili ob koncu 19. stoletja največje naselje na Goričkem, do danes pa se je ątevilo prebivalcev zmanjąalo za polovico. ©alovci so obcestno naselje na dnu ąiroke doline Velike Krke, ki je bila v zgodovini privlačna za vojaąke pohode proti Zahodu. V Frimovem gozdu, ki je 300 metrov oddaljen od srediąča vasi, je obnovljen znani Frimov vodnjak. Zgradila ga je grofovska druµina Frim, globok je 5 metrov, v njem pa je zelo zdrava pitna voda, ki so jo veliko let za pitje uporabljali krajani.

Budinci so znani kot najsevernejąe naselje v Sloveniji. Najsevernejąa točka Slovenije (46, 88 geografske ąirine in 16,23 geografske dolµine) je ob meji z Madµarsko ob mejnem kamnu ąt. 115. Fotografije najsevernejąe kmetije so objavljene v knjigi Tomo Jeseničnika, Slovenija v preseµnikih, MK, Ljubljana 2008.

V Dolencih je µupnijska cerkev sv. Nikolaja, prvič omenjena 1331., 1698. leta pa je bila večinoma uničena, nakar so jo prekrili s skodlami in naredili raven strop. Leta 1766 je bila barokizirana in postavljen nov zvonik. V občini je ohranjen tudi Rido-Lenarąičev mlin, med kmetijami s sonaravno pridelavo hrane pa je znana kmetija Rengeo v ©alovcih.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |