A Goricko Tájvédelmi Park Információs Központja
Grad 191, 9264 Grad
tel.: (031) 354 149
e-mail: park.goricko@siol.net

Hodoą-Hodos

 
Naslov

Hodoą 52 9205
Hodoą-Hodos

Telefon ++386 (0) 2 559 80 20
Fax ++386 (0) 2 559 80 21
E-poąta obcina-hodos-kozseg@siol.net
Spletna stran http://www.hodos.si/
Prebivalcev 356
Velikost 18 km2
®upan Ludvik Orban
 

Hodoą je postala samostojna občina leta 1998. Čeprav je po ątevilu prebivalcev med najmanjąimi v Sloveniji, se µe hvalijo s ątevilnimi uspehi. Zgradili so cestno infrastrukturo, kanalizacijo, čistilno napravo, kulturno dvorano, mrliąke veľice, obnovili so ąolo in vrtec. To je zanimivo etnoloąko območje, s spomeniąko zaąčitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki. V občini ľivijo predvsem pripadniki madľarske narodnosti, vendar pa je po podatkih zadnjega ątetja prebivalcev njihovo ątevilo precej upadlo.

Naselje Hodoą se je omenjalo µe leta 1331, neuradni viri ga omenjajo ľe veliko prej. Ime morda izvira iz priimka Hodoąi, ali pa ga je dobilo po bobrih (madľarsko hódok), ki so ľiveli v močvirnem predelu doline Gyöngyös. Leta 1908 so naselje preimenovali v Őrihodos, leta 1920 pa nazaj v Hodos. Med drugo svetovno vojno je spet dobilo ime Őrihodos, danes pa se imenuje Hodoą-Hodos.

Svojčas je bil Hodoą pomembno upravno srediąče. Leta 1999 so začeli graditi ľelezniąko progo Puconci–Hodoą–drľavna meja s skupno postajno zgradbo za obmejne sluľbe obeh drľav na Hodoąu. Temeljni kamen sta poloľila predsednika slovenske in madľarske vlade, dr. Janez Drnovąek in Orban, dve leti kasneje pa sta oba tudi uradno odprla novo progo, ki povezuje prestolnici obeh drľav.
Z vstopom obeh drľav v Evropsko zvezo maloobmejni, mednarodni mejni in mednarodni ľelezniąki prehod ostali preteklost, moľnosti za gospodarski razvoj na obeh straneh sedanje meje so se povečale. Za razliko od ljudi meje ľe dolgo ne priznava divjad, ki na veliko prihaja iz sosednje drľave in tukająnjim kmetov povzroča ogromno preglavic in ąkode. Zato pričakujejo, da se bodo tudi tega problema lotili skupno v obeh drľavah.

Hodoą - spletna kamera DRSC

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |