Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

ROKODELSKA AKADEMIJA
DEDIŠČINA ZA POKLICE PRIHODNOSTI
mednarodna konferenca s strokovno ekskurzijo

 program konference

petek, 20. 11. 2009, 9.00, Zavod Marianum Verľej – Kovačičeva dvorana


8.00 - 8.45 

Registracija udeležencev / Srečanje za rokodelce – organizira Center DUO

9.00 - 11.00   (moderira Marja Dolamič)

Uvodni nagovor:
Slavko Petovar, župan Občine Verľej

Predavanja z diskusijo

prof. dr. Janez Bogataj, etnolog

Katalin Beszprémy, vodja Oddelka za ljudsko umetnost, Madžarska hiša za dediščino (Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely)

mag. Gojko Zupan, sekretar v Direktoratu za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo

Anikó Menyhért, vodja Oddelka za raziskovanje in razvoj, Nacionalni inštitut za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Kutatásszervezési és Fejlesztési Osztály)

Darko Mali, vodja središča za raziskave in razvojne strategije, Center RS za poklicno izobraľevanje

dr. Tadeja Primoľič, etnologinja, Sektor za razvoj podeželja in strukturno politiko, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 - 11.30   (moderira Marja Dolamič)

Odmor / tiskovna konferenca

prof. dr. Janez Bogataj, etnolog

Slavko Petovar, župan Občine Veržej

Akos Zágorhidi Czigány, generalni direktor, Hegypásztor Kör

Janez Krnc, vodja Centra DUO, Zavod Marianum Veržej

11.30 - 13.00  

Okrogla miza (moderira Ivan Kuhar, programski vodja Rokodelske akademije)

Janez Krnc, vodja Centra DUO, Zavod Marianum Verľej

Stanka Dešnik, visoki naravovarstveni svetnik, Javni zavod Krajinski park Goričko

Jelka Pšajd, višja kustosinja, Pokrajinski muzej Murska Sobota

Eva Skrabut, predsednica Društva za ljudsko umetnost v Županiji Zala (Zala Megyei Népművészeti Egyesület)

József Horváth, predsednik Rimokatoliške fundacije Martineum (Martineum Római Katolikus Alapítvány)

13.00 - …

Kosilo

po kosilu

Strokovna ekskurzija (vodi Mateja Huber, etnologinja, Pokrajinski muzej Murska Sobota)
            Lončarstvo Žuman, Ljutomer (Saša Ruman, lončar)
            Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, Mala Polana (Dragica Horvat, direktorica)

Grad Goričko (Stanka Dešnik, strokovna vodja JZ KP Goričko)

Strokovni odbor

Janez Krnc, Ivan Kuhar, Jelka Pšajd, Mateja Huber, Stanka Dešnik, Darko Mali, Urška Marentič, Dragica Horvat, Goran Šoster, Tatjana Vokić

Organizacijski odbor

Tatjana Vokić, Ivan Kuhar, Janez Krnc, Mateja Huber, Hajnalka Dala, Edit Kecskeméti

Organizator konference

Občina Veržej
Ulica bratstva in enotnosti 8
SI – 9241 Veržej, Slovenija

Lokacija
Kovačičeva dvorana Zavoda Marianum Verľej
Puščenjakova ulica 1
SI-9241 Verľej, Slovenija

Kontaktna oseba

Tatjana Vokić, vodja projekta
M: +386 51 654 778
T: +386 2 588 90 60
F: +386 2 584 44 88
E: tatjana.vokic@verzej.si
W: www.centerduo.si/rokodelska_akademija  

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje v madžarski in slovenski  jezik.  Prosimo, da nam vašo udeležbo predhodno potrdite na e-naslov: tatjana.vokic@verzej.si ali center.duo@siol.net oz. nas pokličete na +386 51 654 778.

***

Partnerji v projektu Rokodelska akademija / Kézműves Akadémia (2009-2012)

Vodilni partner: Občina Veržej

Slovenski partnerji: Zavod Marianum Verľej – Center DUO, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Javni zavod Krajinski park Goričko, Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., Center RS za poklicno izobraľevanje, Prleška razvojna agencija, giz

Madžarski partnerji:  Hegypásztor Kör, Martineum Felnőttképző Akadémia (Rimokatoliška fundacija Martineum), Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum (Direkcija muzejev Relezne Rupanije - Savaria Múzeum), Zala Megyei Népművészeti Egyesület (Društvo za ljudsko umetnost v Rupaniji Zala)

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |