Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., Mala Polana, razpisuje

MEDNARODNI ROKODELSKI NATEČAJ za izdelavo nakita in modnih dodatkov iz naravnih materialov

Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki se z rokodelstvom (oblikovanjem nakita in modnih dodatkov) ukvarjajo profesionalno ali ljubiteljsko, in imajo stalno ali začasno bivališče na čezmejnem območju: Pomurje (Slovenija) - Železna Županija in Županija Zala (Madžarska).

Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje samo z enim (1) izdelkom oz. kompletom.
Izdelke lahko dostavite osebno najpozneje do vključno 30. 05. 2011 do 12.00 ali jih do tega datuma (poštni žig) pošljete po pošti na naslov organizatorja natečaja:
ZRP Pomelaj, z.o.o., Mala Polana 103, SI - 9225 Velika Polana, Slovenija

PRIJAVNICA NA MEDNARODNI ROKODELSKI NATEČAJ za nakit in modne dodatke iz naravnih materialov

Objava na spletni strani projekta: http://www.rokodelska-akademija.si/node/140 in http://www.rokodelska-akademija.si/hu/node/141

Natečaj poteka v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija / Kézműves Akadémia (AC) SI-HU-1-1-004, ki ga sofinancira EU (Evropski sklad za regionalni razvoj), in je del OP Slovenija – Madžarska 2007-2013


***

Zala Megyei Népművészeti Egyesület in Zala Megyei Közművelődési Intézmény razpisujeta

MEDNARODNI ROKODELSKI NATEČAJ za izdelavo »Najboljšega izdelka« - spominkov iz naravnih materialov
Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, svobodni ustvarjalci, zasebni podjetniki ter druga podjetja, ki se ukvarjajo z ljudsko umetnostjo (rokodelstvom, kot je vezenje, tkanje, izdelovanje čipk, lutk, rezbarjenje, lončarjenje, oblikovanje kovin, izdelovanje izdelkov iz rogoza, ličja, slame in šibja, medičarstvo, pirhi, igrače) in imajo stalno ali začasno bivališče na čezmejnem območju: Pomurje (Slovenija) - Relezna Rupanija in Rupanija Zala (Madžarska).

Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje samo z enim (1) izdelkom oz. kompletom.
Izdelke lahko dostavite osebno najpozneje do vključno 30. 05. 2011 do 12.00 ali jih do tega datuma (poštni žig) pošljete po pošti na naslov organizatorja natečaja:
Zala Megyei Közművelődési Intézmény, HU- 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21., Magyarország

PRIJAVNICA NA MEDNARODNI ROKODELSKI NATEČAJ: »Najboljši izdelek – spominki iz naravnih materialov«

Objava na spletni strani projekta: http://www.rokodelska-akademija.si/node/142  in http://www.rokodelska-akademija.si/hu/node/143

Natečaj poteka v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija / Kézműves Akadémia (AC) SI-HU-1-1-004, ki ga sofinancira EU (Evropski sklad za regionalni razvoj), in je del OP Slovenija – Madžarska 2007-2013.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |