Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Usposabljanje za tkalko/ca

predstavitev predenja

V soboto, 11. marca 2011, se je začel 120-urni tečaj usposabljanja za ročnega tkalca ali tkalko. Tečaj vodi Daniela Topolovec, tkalka iz Hodoša. Šest udeleženk z Gorenjske, Dolenjske, Štajerske in Goričkega bo spoznalo delo na vretenu in statvah. Prvi dan so obiskale Pokrajinski muzej v Murski Soboti, kjer jim je kustosinja etnologinja, Jelka Pšajd, pokazala zbirko s poudarkom na tkaninah in tradiciji ročnega tkanja, ki je bila nekoč razširjena na celotnem slovenskem podeželju. V popoldanskem času so se tečajnice odpravile na grad Grad na Goričkem, kjer smo jim pripravili učilnico za predenje in tkanje.  Seznanile so se z različnimi vrstami preje in pripomočki za ročno predenje in tkanje. Nasnule so tudi že prve niti v tkalsko deščico. Drugi dan so tečajnice nadaljevale s tkanjem na tkalski deščici in se seznanile s pripravo kolovrata za ročno predenje.

Besedilo in foto: Stanka Dešnik, JZ KP Goričko

napeljevanje niti
bombaľna preja
učilnica je ravno prav velika
prvi izdelek

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |