Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Usposabljanje za lončarja/ko

priprava gline

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko, smo 31. marca 2011 pričeli s krajšim usposabljanjem iz lončarstva. Izvajalec tečaja je druµina Zelko iz Pečarovec (oče Franc in hčerka Darja), katera se µe 130 let ukvarja z lončarstvom in je edina, ki na območju parka še ohranja to starodavno obrt ter ima tudi lasten glinokop.

Tečaj, ki se ga bo 64 ur, ob koncih tedna, udeleµevala pisana ekipa sedmih udeleµencev iz celotne Slovenije; iz Primorske - obala, Ajdovščine, Ljubljane, Ilirske Bistrice, Krškega, Gornje Radgone in  Goričkega, bo trajal do 16. aprila. Za njim bomo nadaljevali 5. maja z daljšim, 120 – urnim  tečajem, v katerem se bo usposabljalo 8  udeleµencev.

Tokratni tečajniki se usposabljajo bolj praktično: v izdelovanju lončarskih izdelkov na vretenu in prostoročno ter loščenju in µganju lončarskih izdelkov. V daljše usposabljanje pa bo vključena še teorija in dodatna lončarska znanja.

Več fotografij si lahko ogledate tukaj.

Besedilo in foto Aleksandra Zrinski, JZ KPG

prvi poskusi na vretenu
in ¾e prvi izdelki
...

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |