Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Dediščina za poklice prihodnosti v PIŠK

ob otvoritvi

20.12.2011

 

M. Sobota, 19.12. 2011

V ponedeljek zvečer je bilo v Pokrajinski in študijski knjiľnici v Murski Soboti srečanje članov društva prijateljev Sobote. Na srečanju je Stanka Dešnik, predstavila značilnosti in delo v Krajinskem parku Goričko. Ob tej priliki smo zaposleni v JZ KP Goričko, postavili potujočo razstavo: Dediščina za poklice prihodnosti v pritličju Pokrajinske in študijske knjiľnice.
Razstava bo na ogled do konca leta 2011.

Besedilo: S.Dešnik
Foto: Sandra Zrinski

-----------
Na razstavi predstavljamo šest poklicev in sicer: kovač/ica, lončar/ka, pletar/ka, polsitlec/ka, slamokrovec/ka, tkalec/lka.

Izdajatelj: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad
Oblikovanje: Ignac Meden, akad. slikar
Priprava in tisk: Atelje za črko in sliko, Murska Sobota
Leto izdaje: 2011
Besedilo: Jelka Pšajd (Pokrajinski muzej Murska Sobota), Stanka Dešnik (JZ KP Goričko)
Fotografije: Stanka Dešnik  (JZ KP Goričko), Mateja Huber (Pokrajinski muzej Murska Sobota),  Goran Šoster in Goran Ohman (Prleška razvojna agencija), arhivi partnerjev PRJ Pomelaj, Hegypásztor Kör, Zala Megyei Népművészeti Egyesület / Društva za ljudsko umetnost v Rupaniji Zala in Zavoda Marianum Verľej
Jezikovni pregled: Ivan Kuhar (Zavod Marianum Verľej), Nataša Moršič (JZ KP Goričko)

Razstava je  rezultat aktivnosti čezmejnega projekta Rokodelska akademija/ Kézműves Akadémia (Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madľarska 2007-2013). Operacijo delno financirata Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija (SVLR).

 

razstava 1
razstava 2
razstava 3

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |