Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Natečaj za izbor aforizma v prekmurąčini

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO RAZPISUJE
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI AFORIZEM V PREKMURŠČINI

 1.      Predmet

Predmet natečaja so aforizmi* v prekmurščini. 
Zaľeljeni so aforizmi na temo "Narava".

 2.      Splošni pogoji sodelovanja

Aforizem mora biti v prekmurščini.
Posamezni avtor pošlje največ 3 aforizme.

Svoje predloge pošljite skupaj z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka) v zaprti kuverti z napisom "Ne odpiraj - natečaj-aforizem",  do 20.8.2010 na naslov:

JZ KPG, Grad 191, 9264 Grad s pripisom »AFORIZEM V PREKMURŠČINI«.

3.      Strokovna ľirija

3-člansko komisijo za izbor najboljših aforizmov bo imenoval Javni zavod Krajinskega parka Goričko.

- Tonči Babič, mojster aforizmov »Vedno se najde neka neumnost, ki ji še ni potekel rok trajanja.«(Štirideset stopinj, 2009)
- dr. Bernard Goršak, v.d. direktorja zavoda JZ KPG
- Cvetka Mencigar Rituper, prof. slovenskega jezika.

4.      Nagrajevanje

Najboljši trije avtorji, po izboru strokovne ľirije, bodo nagrajeni.
Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani JZ KPG. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni pisno po pošti.

Nagrade:

-         1. nagrada: 2-dnevno kopanje v Termah Olimia za 2 osebi s prenočiščem v apartmaju JZ Kozjanski park v Podsredi in voden ogled gradu Podsreda;

-         2. nagrada: 50 litrov jabolčnega soka;

-         3. nagrada: 1 dnevno kopanje v Termah 3000 za 2 osebi.

5.      Dodatne informacije

Najboljših 25 aforizmov bo zbranih v posebni zloľenki JZ Krajinski park Goričko.

Najboljših 25 aforizmov bodo predstavili njihovi avtorji na grajskem večeru aforizmov, ki bo 25. 9. 2010 na terasi gradu pri Gradu na Goričkem.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki: 02 551 88 65 (Natalija) ali po e-pošti natalija.gostonj@goricko.info.

*Aforizem - zgoščeno izraľena duhovita, globoka misel, izrek (SSKJ).

Aforizem je kratka, zgoščena misel, ki neko splošno veljavno izkušnjo, pravilo ali modrost prikazuje na oseben, originalen, duhovit in ostroumen način (Rivkovič, Rečnik knjiľevnih termina, s.v. "Aforizam", Beograd, 1992).

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |