Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Javno povabilo za vzpostavitev novih travniąkih sadovnjakov


Javno povabilo za vzpostavitev novih travniških sadovnjakov
22.2.2012


 


JAVNO POVABILO
V okviru projekta Visokodebelni biseri – ´Upkač´, je ena od prednostnih nalog tudi vzpostavitev dveh novih travniških sadovnjakov, tako kolekcijskega (vzorčnega) kot tudi matičnega.

Oba sadovnjaka bomo vzpostavili na dveh privatnih zemljiščih različnih lastnikov na območju Krajinskega parka Goričko, zato vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo.
(prijavnica v prilogi spodaj)

Obenem pa vas opozarjamo, da si dobro preberete še pravilnik o pogojih ureditve, postavitve, vzdrľevanja in namembnosti travniškega sadovnjaka ter pogodbo o poslovnem sodelovanju.
(oboje v prilogi spodaj)   


Prijavnico pošljite na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, 
najkasneje do 29.2.2012.


Na ovojnico pripišite: ´Upkač´- ne odpiraj!


 


kriteriji za vzpostavitev novega sadovnjaka pogodba o poslovnem sodelovanju prijavnica

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |