Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določeni čas - naravovarstveni nadzornik III - M/Ž

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

1. NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III - M/Ž

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba naravoslovne tehnične ali druge ustrezne smeri – 1 bolonjska stopnja ali raven 6/2
 • 24 mesecev delovnih izkušenj,
 • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • vozniški izpit kategorije B.

 Dodatni zaželena in potrebna znanja:

 • osnovno raven znanja enega svetovnega jezika,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • usposobljenost za vodenje obiskovalcev,
 • poznavanje področja zavarovanega območja,
 • celovito poznavanje področja dela, komunikacijske sposobnosti.

 Delovno področje in naloge:

 • izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje zahtevnejših postopkov,
 • obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja, sodelovanje z lokalnimi prebivalci,  ter opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture,
 • priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih programih,
 • redno opazovanje in zbiranje podatkov ter priprava poročil in seznanjanje pristojnih služb o kršitvah v parku,
 • sodelovanje z nadzorniki sosednjih parkov Raab in Őrség,
 • sodelovanje v zvezi nadzornikov Slovenije,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev od  predvidoma 1.6.2017 do 31.5.2018.

 Prijava mora vsebovati:

-          pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass,

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o opravljenih izpitih in izobraževanjih,

-          dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,

-          druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili  do 8.5.2017 na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 20 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Stanislava Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |