Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Naj sadovnjak na Goričkem 2017

Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja

JAVNI POZIV

za prijavo za izbor za najboljši travniški sadovnjak  v Krajinskem parku Goričko v letu 2017


Predmet razpisa

Predmet javnega poziva so travniški sadovnjaki v zavarovanem območju narave in krajine, v Krajinskem parku Goričko in v evropsko varovanem območju narave, Natura 2000, ki imajo pomembno naravovarstveno, krajinsko ter antropološko vrednost in so urejeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi lastnike travniških sadovnjakov, da negujejo in ohranjajo ekstenzivne sadovnjake, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste.


Pogoji razpisa

Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travniških sadovnjakov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala strokovna komisija in jih ocenila na podlagi pripravljenih kriterijev. Komisija bo ocenjevala vitalnost dreves, prisotnost dupel in gnezdilnic, pestrost sadnih sort, floristično sestavo travniške ruše,način in število košenj, skrb za okolje in rastne razmere ter urejenost in videz sadovnjaka.


Razglasitev NAJ SADOVNJAKA 2017 bo na GRAJSKEM BAZARJU 14. oktobra 2017 na gradu Grad. Podeljena bodo tudi priznanja in praktične nagrade.


Rok in način prijave


Prijave za izbor NAJ travniški sadovnjak zbiramo do 1. oktobra  2017 na naslovu Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na elektronskem naslovu kristjan.malacic@goricko.info. Več informacij na tel. št. 041 670 956. Prijavnico najdete na spletni strani www.park-goricko.org

V času med 2. in 6. oktobrom  si bo komisija ob prisotnosti lastnika ogledala sadovnjak in ga strokovno ocenila.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |