Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V (terenski upravljavec projekta)

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC V (TERENSKI UPRAVLJAVEC PROJEKTA) - M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Srednja izobrazba naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri , V TR,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • Vozniški izpit kategorije F in G,
 • izpit za varno delo z motorno žago.
 • poznavanje informacijskega sistema Windows in delo z urejevalniki besedil, sposobnost projektnega vodenja in organizacije,
 • poznavanje naravovarstvene problematike projekta in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko,
 • osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja,
 • komunikacijske sposobnosti.

Delovno področje in naloge:

 • Vodenje in nadzor delovnega procesa ohranjanja travniških habitatnih tipov in visokodebelnih sadovnjakov,
 • koordiniranje in izvajanje drugih projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu,
 • nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega/skrbniškega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč,
 • operativne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 48  mesecev od 1.12.2017 do 30.11.2021, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno 3.11.2017 na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič).

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko,

Stanislava Dešnik

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |