Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Cankova

Grb občine Cankova
 
Naslov

Cankova 25 9261 Cankova

Telefon ++ 386 (02) 540-93-70
Fax ++ 386 (02) 540-90-78
E-pošta tajnistvo@obcina-cankova.si
Spletna stran http://cankova.si/
Prebivalcev 2067
Velikost 30,58 km2 (v parku 22,9 km2)
Župan Drago Vogrinčič
 

Na juľnem delu rahlo valovito, proti severu pa gričevnato pokrajino občine Cankova na zahodu omejuje 22 kilometrov dolga meja z Avstrijo. Označuje jo potok Kučnica, tisočletna meja med Ogrsko in Avstrijo. Prav ob tem potoku so bila včasih velika rastišča narcis, a jih je zaradi kmetijskih zloľb, osuševanja in intenzivne predelave ostalo le za vzorec. Večina ljudi ľivi na majhnih kmetijah in se dodatno zaposluje v Murski Soboti, pri manjših obrtnikih v občini ter v sosednji Avstriji. Cankova je središče občine, sredi vasi je park, kjer ob vodometu stoji spomenik dr. Avgusta Pavla, prvega prevajalca slovenskega slovstva v madľarščino. Okrog parka so razvrščene pomembne zgradbe: občina, šola, vrtec, ľupnijska cerkev sv. Joľefa in rojstna hiša dr. Avgusta Pavla. Iz Gerlincev je ob lepem vremenu čudovit razgled na ozko dolino potoka Črnčka, Kraški in Ropoški vrh na vzhodu, na dolino Kučnice ter na avstrijski Klek (Klöch) na zahodu. Gerlinci so znani po vinogradih, senoľetnih sadovnjakih in kostanjih, tu je tudi turistična kmetija Kozelinovih, kjer se lahko okrepčajo pohodniki s turistične gozdne učne poti Fuks graba. Njen začetek je v Korovcih, speljana pa je gozdu Gora. V Skakovcih se je rodil prvi prekmurski akademski slikar Ludvik Vrečič. V zahodnem delu občine se razprostira precej veliko umetno Ledavsko jezero. Nastalo je pred dvajsetimi leti ob zajezitvi Ledave. Dolina je tako spremenila svojo podobo, a narava je ostala neokrnjena. Na nasipu ob vodi posedajo ribiči, po gozdiču se je mogoče sprehajati, počivati, uľivati ob vodi ter opazovati mnoge ptice. Tu je lep razgled, del obreľja je urejen za taborjenje, v neposredni bliľini sta tudi kmetija, kjer imajo vedno suho in sveľe sadje, ter turistična kmetija Ferencovi.

vodni zadrľevalnik na Ledavi v Kraąčih
Galerija Bransberger v KOrovcih
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |